Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

niebo
5897 a7c0
Reposted byxwyczesanagitaraxZoonk11my-whole-selfwhalemToshioTVavaritiamyst3r1ous
niebo
5895 dc17
niebo
3223 bc48
niebo
niebo
Błahe zakochania są dzisiaj modne. Mało kto szuka jedynej, prawdziwej miłości... Chyba jestem staroświecka. W dwudziestym pierwszym wieku miłość to cud.
niebo
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapamieciodlegle pamieciodlegle
niebo
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viapamieciodlegle pamieciodlegle
niebo
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
niebo
niebo
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viapomidorek pomidorek
niebo
3149 9181
niebo
3147 d1fa
niebo
3145 03c2

July 04 2015

niebo
2254 1e95
Reposted fromstarswirl starswirl viapomidorek pomidorek
niebo
Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.
— Albert Einstein
Reposted fromvivre1 vivre1 viapomidorek pomidorek
niebo
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
niebo
1461 062a
niebo
1458 f092
Reposted bySkydelanuhuhuLluliaamfibijnealexandersmith8805keithpeligroarctichell
niebo
1457 fe2a
Reposted byreverentiaaSkydelankitewalkmaybeme
niebo
0808 c838 500
federico moccia.
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl