Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

niebo
5078 7fb5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4131 aa79
Reposted fromtwice twice viaviciousvenus viciousvenus
7967 86c7
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 01 2015

niebo
Reposted frompanimruk panimruk viaxopolly xopolly
6667 3488
Reposted frompallormxrtis pallormxrtis viaxopolly xopolly
niebo
6849 ba28
Reposted fromnyaako nyaako viaxopolly xopolly
8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viaxopolly xopolly
niebo
8866 668d 500
Reposted fromrol rol viaxopolly xopolly
8117 eada
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxopolly xopolly
niebo
3257 3322 500
Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viaxopolly xopolly
5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit viaxopolly xopolly
niebo
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaxopolly xopolly
niebo
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 29 2015

niebo
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viasomebunny somebunny
niebo
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viasomebunny somebunny
niebo
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viasomebunny somebunny
niebo
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viasomebunny somebunny
niebo
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomebunny somebunny
niebo
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
niebo
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl